GTranslate

azenfifrdeelitplptrorusres

            Издателство Алегзандер започва своята дейност в края на 2015г. Ние сме новатори и оптимисти; издател извън клишето; Ваш партньор, който се грижи за взаимния просперитет. Мислим за утрешния ден, не само за настоящия момент. Иначе казано, желаем вие – нашите партньори (автори) да ни споменавате с добро и да се връщате винаги при нас, отново и отново. 

    Желаем да наложим ново отношение към автора. Той е в основата и есенцията на всичко. Често мечтите и инвестираното време на авторите не са оправдани така, както би следвало да бъдат.

    Нека да не забравяме, че интелектуалната собственост е ядро на успешното общество. Когато тя е потискана, всинца страдаме. И обратното – ползите са за всички ни. 

 

Стараем се резултатът да е справедлив и поделен между двете страни.

Получавате много повече. Държим на вашата свобода и право на избор.

 

 Служебни данни: 

Управляващо дружество:

(на латиница):   

АЛЕГЗАНДЕР ООД, София

ALEGZANDER Ltd. (LLC), Sofia

Търговски регистър (ЕИК): 203574430
ДДС: BG203574430
Търговски марки:                                                             ΛLEGZΛNDER ™    Хемусъ
Издателски код (по ISBN): 978-619-90583
Комисия за защита на личните данни, идентификационен номер на АЛД: 419816
Банкова сметка, IBAN: BG53BPBI79421021193501 при Пощенска банка (Eurobank) 
Изпълнителен редактор: Кирил Ил. Стоянов

AzerbaijaniBulgarianEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSpanish

Машинен превод!
GTRANSLATE