Alegzander                 

Служебни данни: 

Към 12.06.2024 г.

Управляващо дружество:

(на латиница):   

АЛЕГЗАНДЕР ООД, София

ALEGZANDER Ltd. (LLC), Sofia

Търговски регистър (ЕИК): 203574430
ДДС: BG203574430
Търговски марки:                                                             ΛLEGZΛNDER ™    Хемусъ ®

Издателски кодове (по ISBN):

978-619-90583

978-619-7574

Комисия за защита на личните данни, идентификационен номер на АЛД: 419816 (стар)
Банкова сметка, IBAN: BG53BPBI79421021193501 при Пощенска банка (Eurobank) 
Главен редактор: Кирил Ил. Стоянов