GTranslate

azenfifrdeelitplptrorusres

            Издателство Алегзандер започва своята дейност в края на 2015г. 

        Ние сме новатори и оптимисти; Ваш партньор, който се грижи за взаимния просперитет. Мислим за утрешния ден, не само за настоящия момент. 

    Желаем да наложим ново отношение към автора, който е в основата и есенцията на процеса. Често мечтите и инвестираното време на творците не са оправдани така, както би следвало да бъдат.

    Нека да не забравяме, че интелектуалната собственост е ядро на успешното общество. Когато тя е потискана, всинца страдаме. И обратното – ползите са за всички. 

 

  Алегзандер                Alegzander 

 Служебни данни: 

Управляващо дружество:

(на латиница):   

АЛЕГЗАНДЕР ООД, София

ALEGZANDER Ltd. (LLC), Sofia

Търговски регистър (ЕИК): 203574430
ДДС: BG203574430
Търговски марки:                                                             ΛLEGZΛNDER ™    Хемусъ
Издателски код (по ISBN): 978-619-90583
Комисия за защита на личните данни, идентификационен номер на АЛД: 419816
Банкова сметка, IBAN: BG53BPBI79421021193501 при Пощенска банка (Eurobank) 
Изпълнителен редактор: Кирил Илинов Стоянов

AzerbaijaniBulgarianEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSpanish

Машинен превод!
GTRANSLATE